Overs Ons ?

?
Semance | Brusselse Balie Voor Zelfgekweekt en Traditioneel Zaaigoed

 

Semance is een zadenbank die in 2016 werd opgericht op initiatief van de gemeenschappelijke moestuin “Hompot” (in de Homborchwijk in Ukkel, in het zuiden van Brussel), met de bedoeling een rijke, goed geïnventariseerde, geëtiketteerde en gecatalogiseerde voorraad van zaden voor de tuin en voor de moestuin aan te leggen. Die zaden worden geproduceerd door de zadenbank zelf of zijn afkomstig van de voorraad van het door de zadenbank opgezette netwerk van producenten. Ze worden ter beschikking gesteld van de liefhebbers van tuinieren en van tuinbouw, alsook van de groentekwekers in het voorstedelijk gebied. In de zadenbank Semance wordt de klemtoon gelegd op de traditionele plantensoorten maar ook op plantensoorten die door de zaadfabrikanten al heel lang worden verwaarloosd of die ze uit het oog verloren zijn. Hij richt zich ook op uitheemse of in onze contreien onbekende plantensoorten met een uitgesproken smaak- of voedingswaarde die een goede kans maken om zich te kunnen aanpassen aan de Belgische weersomstandigheden. Om die doelstellingen te bereiken, zet de zadenbank naast een netwerk van producenten ook een netwerk van facilitatoren en van vrijwilligers op.

 

 

 

Doordat de zadenbank het ruilhandelprincipe hanteert, steunt ze ook op de deelname van haar doelgroep. De leden van die doelgroep kunnen gebruik maken van de zaden die de zadenbank hun vrij ter beschikking stelt, maar omgekeerd nemen ze ook deel aan de actie van de zadenbank door ze tastbaar te steunen, hetzij door zaden of zaailingen aan te bieden, hetzij door als vrijwilligers een handje te helpen bij het oogsten en het verwerken van de zaden of bij culturele of feestelijke gebeurtenissen die de zadenbank organiseert.

Semance zal elk jaar rond het tijdstip van de lente-evening een zadenbeurs organiseren (in 2019 zal die plaatshebben op het Gelaarsde-Katplein in Ukkel). Tussen 1 april en 31 oktober (data en uren moeten nog worden bepaald) is er een permanentie in ons lokaal, dat zich bevindt in de Kriekenputstraat, onder de Maison des Seniors, aan het Charles Solauplein.

Semance is een initiatief dat mogelijk is gemaakt dankzij de steun van onder meer de gemeente Ukkel, de huisvestingsmaatschappijen Binhôme en ABC, de Lions Club Longchamp en het PSC Homborch.